Korábbi szemináriumok

Ezen az oldalon tanszéki szemináriumunk korábbi előadásait gyűjtöttük össze 2012-ig visszamenően. Az egérkurzort az előadások címe fölé víve megjelenik az előadások kivonata.

2019. ősz

191115 - VRANA PÉTER: Momentum leképezés kvantummechanikai becslése

192111 - PITRIK JÓZSEF: Kubo-Ando közepek extremális tulajdonságai

2019. tavasz

190430 - FARKAS MÁTÉ: On the different measures of incompatibility robustness of quantum measurements

190402 - FARKAS LÓRÁNT: Az aszinkron hibaexponensről

190226 - PITRIK JÓZSEF: A Hellinger-távolság mátrixokra való általánosítása

2018. ősz

181031 - NAGY GERGŐ: Operátorközepekkel kapcsolatos megőrzési problémák

181017 - ASGER KJAERULFF JENSENAsymptotic majorization of probability distributions and LOCC transformations

181010 - OSAMU HATORI: A Problem on isometries on positive cones and a geometric inequality

181003 - ANTONIO M. PERALTA: On the extension of isometries

180919 - VRANA PÉTER: Haagerup L^p spaces

2018. tavasz

180606 - PÁLFIA MIKLÓS: Pozitív operátorok Karcher közepének erős L1 nagy számok törvénye

180425 - TITKOS TAMÁS: Általánosított Krein-von Neumann kiterjesztés

180418 - GAÁL MARCELL: Minkowski determináns-egyenlőtlenség operátoralgebrákban

180228 - FARKAS MÁTÉ: Self-testing mutually unbiased bases in the prepare-and-measure scenario

2017. ősz

171130 - GAÁL MARCELL: Izometriák mátrixok struktúráin

171123 - VRANA PÉTER: Többrészű összefonódás desztillálása

171108 - FRIGYIK ANDRÁS: Kvantum Markov folyamatok

171102 - FARKAS MÁTÉ: MUB equivalence classes are physical

171019 - ROSARIO CORSO: Representation theorems for sesquilinear forms

171012 - SZABÓ SZILÁRD: Harmonikus metrikák és spinorok aszimptotikus viselkedése

171005 - VRANA PÉTER: Egy trace-egyenlőtlenség két bizonyítása

2017. tavasz

170510 - NAGY BÉLA: Block operator matrices and spectral decompositions

170503 - TSSRK RAO: Simultaneously proximinal subspaces

170419 - VIROSZTEK DÁNIEL: Multivariate trace inequalities II

170412 - VIROSZTEK DÁNIEL: Multivariate trace inequalities

170405 - MÁTÉ LÁSZLÓ: Iterált függvényrendszerek (IFS) és szimbolikus dinamika

170329 - BARANKAI NORBERT: Mátrix értékű Schur- és Nevanlinna-függvények új reprezentációi 

170322 - VIROSZTEK DÁNIEL: Maps on quantum states preserving Bregman and Jensen divergences

170308 - SÁFÁR ORSOLYA: Evolúciós algoritmusok

170222 - JAN HAMHALTER: Jordan type maps, symmetries, and (piecewise) structures of operator algebras

170215 - TITKOS TAMÁS: A szinguláris rész mint fixpont

170208 - TÓTH JÁNOS: Szükséges, elégséges, lehetséges, avagy Mennyi matek kell egy kognitív tudományi mesternek?

2016. ősz

161214 - WEINER MIHÁLY: Lokalitás és mérés egy kvantumos rendszeren

161207 - PÁLFIA MIKLÓS: Löwner's theorem in several variables

161130 - MOLNÁR LAJOS: Operátoralgebrák pozitív kúpjának transzformációi

161109 - ANDAI ATTILA, LOVAS ATTILA: Is the world more classical or more quantum? 

161102 - MOSONYI MILÁN: Kvantum játékok és a Connes beágyazási sejtés 

161026 - MATOLCSI MÁTÉ: Nem-kommutatív Delsarte módszer, és alkalmazás a MUB-problémára 

161019 - TITKOS TAMÁS: Lebesgue-típusú felbontások 

161012 - VIROSZTEK DÁNIEL: Kapcsolatok felcserélhetőség, monotonitás és konvexitás között C*-algebrákon 

160926 - LEONHARD HORSTMEYER: Characterization of Exact Lumpability of Smooth Dynamics on Manifolds 

 

2016. tavasz

160518 - TASNÁDI TAMÁS: Classical and quantum design theory - dia - cikk

160511 - MARKÓ ZOLTÁN: Diszkrét Sturm-Liouville-operátorok első két sajátértékéről - dia - cikk

160504 - NAGY ILONA: Sztochasztikus kinetikai modellek állapotterének szerkezete - dia - cikk

160427 - LOVAS ATTILA: Qubit csatornák térfogata és a térfogat eloszlása a klasszikus csatornák felett - dia - cikk

160420 - KROÓ ANDRÁS:  Bernstein-Markov type inequalities on convex domains with applications to norming sets - dia - cikk

160413 - HORVÁTH MIKLÓS: A rezgő húr irányítása - dia - cikk

160406 - PATAKI GERGELY: Az infimális konvolúcióról - dia - cikk1 - cikk2

160330 - NAGY BÉLA: Parciális izometria értékű mértékek és az általános spektrál tétel - dia - cikk

160323 - FARKAS BÁLINT: Wiener's lemma and the Jacobs-de Leeuw-Glicksberg decomposition - dia - cikk 

160316 - GEHÉR GYÖRGY PÁL: Grassmann terek izometriái - dia - cikk

160309 - GAÁL MARCELL: Megőrzési problémák kvantumállapotokon és pozitív definit operátorokon - dia - cikk

160302 - PETER SEMRL (Univ. of Ljubljana): Automorphisms of Hilbert space effect algebras - dia - cikk

160223 - G. HORVÁTH ÁGOTA: Potenciálelmélet és kvadratikus programozás - dia - cikk 

160217 - SÁFÁR ORSOLYA: Inverz feladat a Schrödinger operátorra véges intervallumon II. - dia - cikk

 

2015. ősz

151208 - RÉVÉSZ SZILÁRD: Egy egyensúlyi problémáról - dia cikk

151201 - FARKAS LÓRÁNT: Aszinkron hibaexponens II. - dia - cikk

151125 - NGUYEN XUAN KY: További eredmények és problémák a nem-klasszikus ortogonális polinomok köréből- dia - cikk

151118 - ANDAI ATTILA: Mátrixközepek és információgeometria - dia - cikk

151111 - ILLÉS TIBOR: Lineáris komplementaritási feladatok: elmélet és belsőpontos algoritmusai - dia - cikk

151104 - KARÁTSON JÁNOS: Parabolikus parciális differenciálegyenletek kvalitatív tulajdonságai- dia - cikk

151028 - WEINER MIHÁLY: Torzítatlan bázisok teljes rendszere és véges projektív síkok- dia - cikk

151021 - MATOLCSI MÁTÉ: Felső becslés egységtávolságot elkerülő halmazok sűrűségére- dia - cikk

151014 - SHINGYU LEUNG (Hong Kong): A Fast Local Level Set Method for Inverse Gravimetry- dia - cikk

151007 G. HORVÁTH ÁGOTA: Energiafüggvény a kivételes Hermite polinomok gyökein- dia - cikk

150930 - GÖRBE TAMÁS FERENC (Szeged): A trigonometrikus BC(n) Sutherland-modell: hatás-szög dualitás és alkalmazások- dia - cikkek: 1, 2, 3

150923 - DANKA TIVADAR (Szeged): Christoffel-függvények aszimptotikája- dia - cikk

150916 - MOSONYI MILÁN: Variational quantum Renyi divergences- dia - cikkek: 1, 2

 

2015. tavasz

150513 - GEHÉR GYÖRGY PÁL (Szeged): Egy mátrix- és egy geometriai probléma- dia - cikk

150506 - NAGY BÉLA: Self-adjoint dilations in Hilbert space- dia - cikk

150429 - VAS GABRIELLA (Szeged): Késleltetett visszacsatolást modellező differenciálegyenletek globális dinamikája - dia - cikk

150422 - MINCSOVICS MIKLÓS: Elliptikus és parabolikus maximum-elvekről diszkrét és folytonos szinten - dia - cikk

150408 - MARKÓ ZOLTÁN: Inverz feladat n-dimenziós diszkrét Schrödinger-operátorra- dia - cikk

150401 - LOVAS ATTILA: Határozatlansági relációk- dia - cikk

150325 - NAGY BÉLA (Szeged): Bernstein típusú egyenlőtlenségek és geometriai konstrukciók- dia - cikk

150318 - ERDÉLYI TAMÁS (Texas A&M University): The Mahler measure of the littlewood polynomials- dia - cikk

150311 - VIROSZTEK DÁNIEL: 2x2-es pozitív mátrixok Jordan-hármasszorzat-tartó leképezéseiről- dia - cikk

150304 - FUMIO HIAI (Japán): Anti Lie-Trotter formula- dia - cikk

150225 - TASNÁDI TAMÁS: Kvantummechanikai állapotbecslések- dia - cikk

150218 - CSIKJA RUDOLF: Szingularitás analízis (polinomiális közönséges differenciálegyenletekben) - dia - cikk

150211 - MOLNÁR LAJOS (Debrecen): Általánosított Mazur-Ulam tételek és mátrixterek izometriái - dia - cikk

 

2014. ősz

- ASBÓTH JÁNOS (Wigner FK SZFI): Kvantumos  Kac-tétel felé: Várható visszatérési idő nyílt kvantumos diszkrét idejű dinamikai rendszerekben

- BUCZOLICH ZOLTÁN (ELTE): A gradiensprobléma és kapcsolódó eredmények

- GYURKOVICS ÉVA: Bizonytalan késleltetett rendszerek stabilitása és stabilizálása

- FARKAS  LÓRÁNT: Típusok módszere aszinkron csatornákra, és ennek néhány igen érdekes következménye

- KARÁTSON JÁNOS: Maximum-elv kooperatív nemlineáris elliptikus rendszerekre

- HORVÁTH RÓBERT: Egy térbeli betegségterjedési modell kvalitatív tulajdonságai

- VIROSZTEK DÁNIEL: Jointly convex Bregman divergences on matrices

- WEINER MIHÁLY: An improvement on the Delsarte LP bound with applications to quantum informatical problems.

- JOSE MARÍA ALMIRA (Universidad de Jaén): An Ultrametric lethargy result and its application to p-adic number theory

- ANDAI ATTILA: On the Volume of Pinched Quantum States

- KROÓ ANDRÁS: Christoffel functions on convex and starlike domains in $R^d$

- SERGEI KALMYKOV (Far Eastern Federal University Vladivostok / Bolyai Inst. Szeged): Majorization principle and polynomials normalized on circular arcs

- G. HORVÁTH ÁGOTA: Energiafüggvény a kivételes ortogonális polinomok gyökein

- MOSONYI MILÁN (Universitat Autonoma de Barcelona/ BME): The  Power of Pinching

 

2014. tavasz

- PETZ DÉNES: Some entropy inequalities in probability and matrix theory

- "MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI" - 2 

     HORVÁTH MIKLÓS: Bevezető gondolatok

     SÁFÁR ORSOLYA: Inverz feladat a Schrödinger operátorra véges intervallumon

     MARKÓ ZOLTÁN: Inverz feladat 2-dimenziós diszkrét Schrödinger-operátorra

     KISS MÁRTON: Inverz sajátértékfeladat 1D Dirac operátorra

- MÁTÉ LÁSZLÓ: Reproducing Kernel Hilbert Space (RKHS) in 1950 and RKHS application in 2014

- PITRIK JÓZSEF: Együttes konvexitás és operátoregyenlőtlenségek

- NAGY BÉLA: Orthonormal Jordan bases in finite dimensional Hilbert spaces

- "MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI" -1   

     ANDAI ATTILA: A Fisher-információ geometriája

     VIROSZTEK DÁNIEL: Varianciák felbonthatósága és entrópiák szubadditivitása

     PITRIK JÓZSEF: Milyen a komplex Dirac delta?

- PATAKI GERGELY: Uniform, topologikus és relátor terek.

- KRISZTIN TIBOR (SZTE): Késleltetett visszacsatolást modellező differenciálegyenletek globális dinamikája

- PETÉNYI FRANCISKA: Mélységek az algebrában

- PAP MARGIT  (PTE): A voice transform of the Blaschke group and analytic wavelets

- CSIKJA RUDOLF: Kaotikus kapcsolt lineáris differenciálegyenletek

- HORVÁTH MIKLÓS: Stabilitás az Ambarzumian tételben

- G. HORVÁTH ÁGOTA: P-transzfinit átmérő II.

- FARKAS LÓRÁNT: Bevezetés a Típusok módszerébe

 

2013. ősz

- NAGY ILONA: Részletes egyensúly és mikroszkopikus reverzibilitás - problémafelvetés és kezdeti eredmények

- TASNÁDI TAMÁS: Bepillantás a Nemkommutatív Geometriába

-  G. HORVÁTH ÁGOTA: p-traszfinit átmérő

- KARÁTSON  JÁNOS: Áramvonalmenti végeselem-módszer konvekció-diffúziós feladatra

- JÁRAI ANTAL: Kevés változós egyenletek regularitási problémái

- ANDAI ATTILA: A tömeg fogalma a klasszikus kvantummechanikában

- KROÓ ANDRÁS: On Lp multiple orthogonal polynomials

- MÓRICZ FERENC (SZTE): On the convergence of double integrals and a generalized version of Fubini's theorem on successive integration

- SIMON KÁROLY: Slices of generalized Sierpinski carpets

- SÁFÁR ORSOLYA: Trigonometrikus konvexitás és indikátor-diagram $R^n$-ben

- MÁTÉ LÁSZLÓ: A súlyozott König lemma alkalmazása  kapcsolgatós dinamikájú (switched) rendszerek vizsgálatára.

- MOSONYI MILÁN: Complementing convexity/concavity inequalities for quantum divergence measures

 

2013. tavasz

- PITRIK  JÓZSEF: Mátrix konvex függvények és származtatott egyenlőtlenségek

- RÉFFY JÚLIA: Véletlen kontrakciók, szabad projekciók

- NAGY BÉLA: On contractions in Hilbert space

- SÁGI GÁBOR,  SZABÓ SÁNDOR: On the partially polynomial functions

- FARKAS LÓRÁNT: Részlegesen aszinkron többfelhasználós csatornák

- GARAY BARNABÁS (PPKE): Hosszú tranziensek egy tizenhat cellás áramkörben 

- FARKAS BÁLINT: Egy lineáris operátorokra vonatkozó Bohl-Bohr-Kadec típusú tétel

- HORVÁTH RÓBERT: Az operátorszeletelés alkalmazása a Maxwell-egyenletek numerikus megoldására

- BALKA RICHÁRD: Tipikusság és prevalencia

- SZILI LÁSZLÓ: Fourier-sorok szummációs eljárásairól

- MÁTÉ LÁSZLÓ: Iterált függvényrendszerek és még tovább... (variációk a Banach fixponttételre).

- PATAKI GERGELY: A relátor terekről

 

2012. ősz

- VÉRTESI PÉTER: Classical(unweighted) and weighted interpolation

- PETZ DÉNES: Személyes élmények topológiában, Neumann-algebrában, kvantumelméletben és mátrixanalízisben

- TASNÁDI TAMÁS: Szimmetriáktól az elektronspinig: A Mackey-féle imprimitivitási tétel alkalmazása a kvantummechanikában.

- TÓTH JÁNOS: A kémiai reakciókinetika evolúciós egyenleteiről

- PATAKI GERGELY: Relátorok

- G. HORVÁTH ÁGOTA: Black  & White – vagy amit akartok

- NAGY ILONA: Kinetikai differenciálegyenletek kvadratikus első integrálja

- MATOLCSI MÁTÉ: Poztív exponenciális összegek és alkalmazások

- WEINER MIHÁLY: Mennyi klasszikus informacio fer el egy kvantumbitben?

- ANDAI ATTILA: Több fizikai mennyiségre vonatkozó együttes határozatlansági relációk

- HORVÁTH MIKLÓS: A Dirichlet-to Neumann operátor

- SZABADOS JÓZSEF: Klasszikus lineáris operátorok súlyozott általánosítása