Momentum leképezés kvantummechanikai becslése

Időpont: 
2019. 11. 15. 15:00
Hely: 
H306
Előadó: 
Vrana Péter (BME MI)

Keyl és Werner (2001) illetve Keyl (2006) az unitér csoportok reprezentációelméletét felhasználva mutatott egy kvantummechanikai mérést, amelyet egy ismeretlen állapot több példányán alkalmazva a spektrumnak illetve magának az állapotnak egy becslését adja, és meghatározták a rátafüggvényt, amivel a mérési statisztikára nagy eltérés elv teljesül, amint a példányok számát növeljük. Az előadásban ezen eredmények egy általánosítását mutatom be, amely tetszőleges kompakt összefüggő Lie-csoport tetszőleges véges dimenziós reprezentációjához tartozó momentum-leképezés becsléséről szól.