Operátoralgebrák pozitív kúpjának transzformációi

Időpont: 
2016. 11. 30. 16:00
Hely: 
H306
Előadó: 
Molnár Lajos (SZTE, BME Matematika Intézet)

Az előadásban $C^*$- és Neumann-algebrák pozitív kúpjának különböző transzformációit tárgyaljuk. Többek között leírjuk ezen kúpok bizonyos izometriáit (általánosabban, különböző távolságmértékeket megőrző leképezéseit) és kapcsolódó algebrai izomorfizmusait.

A szeminárium korábbi előadásai