Diszkrét Sturm--Liouville-operátorok első két sajátértékéről

Időpont: 
2016. 05. 11. 16:00
Hely: 
H306
Előadó: 
Markó Zoltán

A véges intervallumon vett Schrödinger-operátorok két legkisebb sajátértékének különbségét fundamental gap-nek nevezzük. Sokak által vizsgált kérdés, hogy ez a kifejezés mikor minimális: a potenciálok néhány speciális osztályára ismert, hogy a konstans potenciál esetén (pl. a konvex potenciálok között). Az előadásban ezen kérdés diszkrét változatát tárgyaljuk egy speciális esetben, mely tridiagonális mátrixok fundamental gap-jeinek vizsgálatára, és másodfajú Csebisev-polinomok segítségével definiált függvények elemzésére vezet.

A szeminárium korábbi előadásai