Kutatási területek

Kutatási témák az Analízis Tanszéken - Kutatási projektjeink oktatók szerint csoportosítva (csak intézeti gépekről elérhető).

Kutatási téma Kutatók

Kvantuminformáció-elmélet, információ-geometria, CAR algebrák és a kvantummechanikai állapottér geometriája

Andai Attila, Mosonyi Milán, Pitrik József, Tasnádi Tamás, Weiner Mihály
Approximáció-elmélet G. Horváth ÁkosnéKroó András, Szabó Sándor
Numerikus analízis, parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása, numerikus funkcionálanalízis Horváth Róbert (BME DiffNum), Karátson János
Inverz szórás elmélet, Schrödinger-operátor sajátértékei Horváth Miklós
Fourier-analízis Matolcsi Máté
Operátoralgebrák, funkcionálanalízis Molnár Lajos Gábor, Nagy Béla
Differenciálegyenletek és alkalmazásaik, reakciókinetika, modellezés Mathematica-val Tóth János (BME DiffNum), Nagy IlonaSzabó Sándor