Andai Attila

Beosztás: 
egyetemi docens
Fokozat: 
PhD
Szoba: 
H228/a
Email: 
andaia@math.bme.hu
Telefon: 
463-3127
Fogadóóra: 
Lásd az "Oktatás - Tanszéki órarend" menüpont alatt.

Kurzusok

Tantárgy neve Kurzus kód
Analízis 2 BMETE92AM39/T0
Analízis 2 BMETE92AM39/T1
Beszámoló BMETE90MM90/T0
Diplomamunka előkészítés BMETE90MM98/T1
Diplomamunka-készítés BMETE90MM95/T0
Kalkulus 1 BMETE92AM36/TV
Kalkulus 2 BMETE92AM37/TV
Kalkulus 2 BMETE92AM37/T0
Kalkulus 2 BMETE92AM37/T1
Szakdolgozat-készítés BMETE90AM47/T1

Kutatás

Publikációk és hivatkozások:
MTMTORCIDGoogleScholarScopus
Szűkebb kutatási területem mostanában a kvantummechinaki határozatlansági relációk elmélete illetve a kvantummechanikai állapottér differenciálgeometriájának vizsgálata. Fő kutatási területem tágabb értelemben a matematikai fizika, melynek célja a fizikai jelenségek egzakt matematikai modellel való leírása. Ezen belül főleg a (klasszikus illetve relativisztikus) kvantummechanika illetve az általános relativitáselmélet tartozik érdeklődési körömbe, valamint ezen témakörök által használt ágai a matematikának, mint például a funkcionálanalízis, a (lokálisan kompakt) csoportok (folytonos unitér) reprezentációjának elmélete, operátoralgebrák elmélete.

 

 

 

 

 

Linkek