Tanszéki szemináriumok

TANSZÉKI SZEMINÁRIUM 

Tanszéki szemináriumunkat ebben a félévben szerdánként 16:00-tól tartjuk a H306-os teremben. A meghívott előadók előadásain kívül tanulószeminárium jelleggel végtelendimenziós rendszerek kvantum-információelméletével fogunk foglalkozni.

Aktuális előadások

- 2018. szeptember 19. - Vrana Péter 

Korábbi előadások

A korábbi előadások listája


FARKAS MIKLÓS ALKALMAZOTT ANALÍZIS SZEMINÁRIUM

A BME Matematika Intézet Analízis és Differenciálegyenletek Tanszékének közös Alkalmazott Analízis Szemináriuma 2016. őszén indult Faragó István (Differenciálegyenletek Tanszék) kezdeményezésére az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoporttal együttműködésben. A szeminárium célja, hogy elősegítse egy alkalmazott analízissel (funkcionálanalízis, differenciálegyenletek, numerikus módszerek) foglalkozó kutatói kör kialakítását az intézeten belül. A szemináriummal fórumot szeretnénk biztosítani az alkalmazott analízissel foglalkozó matematikusok és az analízist alkalmazó kutatók számára az együttgondolkodásra. További cél az érdeklődő hallgatók (MSc, PhD) bevonása a kutatói munkába.

Bővebb információ a szeminárium honlapján található.


FORMÁLIS REAKCIÓKINETIKA ÉS MATHEMATICA SZEMINÁRIUM 


KUTATÓSZEMINÁRIUM - FOURIER-ANALÍZIS ALKALMAZÁSA A MATEMATIKÁBAN

2015/16-os tanév őszi félévében szerdánként 14.00-től 15.00-ig a H405A teremben.

Ennek a kutató szemináriumnak a célja, hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek a Fourier analízis néhány válogatott alkalmazásába a matematika különböző területein, úgymint geometriában, számelméletben, kombinatorikában, sőt kvantuminformáció-elméletben is.

A szeminárium során megismerjük a Delsarte-féle módszer Fourier analitikus alakját [1], majd tárgyaljuk ennek különböző alkalmazásait: az egységtávolságot elkerülő halmazokról [2], a gömpakolások sűrűségéről [3], a kölcsönösen torzítatlan bázisok (MUB) problémájáról [4], az ortogonális Latin négyzetek problémájáról valamint Littlewood szimultán approximációs sejtéséről.     

Szükséges előismeret: mély előismeretek nem szükségesek, de a Fourier transzformáció alaptulajdonságainak ismerete hasznos.