Tanszéki szemináriumok

TANSZÉKI SZEMINÁRIUM 

Korábbi előadások listája

A szemináriumok szervezője: - 


FARKAS MIKLÓS ALKALMAZOTT ANALÍZIS SZEMINÁRIUM

A BME Matematika Intézet Analízis és Differenciálegyenletek Tanszékének közös Alkalmazott Analízis Szemináriuma 2016. őszén indult Faragó István (Differenciálegyenletek Tanszék) kezdeményezésére az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoporttal együttműködésben. A szeminárium célja, hogy elősegítse egy alkalmazott analízissel (funkcionálanalízis, differenciálegyenletek, numerikus módszerek) foglalkozó kutatói kör kialakítását az intézeten belül. A szemináriummal fórumot szeretnénk biztosítani az alkalmazott analízissel foglalkozó matematikusok és az analízist alkalmazó kutatók számára az együttgondolkodásra. További cél az érdeklődő hallgatók (MSc, PhD) bevonása a kutatói munkába.

Bővebb információ a szeminárium honlapján található.


FORMÁLIS REAKCIÓKINETIKAI SZEMINÁRIUM

A szeminárium célja, hogy a reakciókinetika determinisztikus és sztochasztikus modelljei iránt érdeklődő kutatók és hallgatók tájékoztassák egymást a legújabb eredményekről, különösen a sajátjaikról. A résztvevők rendszeresen beszámolnak az általuk meglátogatott nemzetközi és hazai konferenciákról. Míg a korábbi években a matematikai modellek széles spektruma előfordult az előadásokon, újabban szűkebben értelmezzük a témát, és konkrét kutatási feladataink megoldására, illetve kitűzésére koncentrálunk.

A szemináriumok szervezője: Tóth János - korábbi előadások listája - a prezentációk gyüjteménye (2022) - prezentációk gyűjteménye (2023)


KUTATÓSZEMINÁRIUM - FOURIER-ANALÍZIS ALKALMAZÁSA A MATEMATIKÁBAN

2015/16-os tanév őszi félévében szerdánként 14.00-től 15.00-ig a H405A teremben. A szeminárium szervezője: Matolcsi Máté

Ennek a kutató szemináriumnak a célja, hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek a Fourier analízis néhány válogatott alkalmazásába a matematika különböző területein, úgymint geometriában, számelméletben, kombinatorikában, sőt kvantuminformáció-elméletben is.

A szeminárium során megismerjük a Delsarte-féle módszer Fourier analitikus alakját [1], majd tárgyaljuk ennek különböző alkalmazásait: az egységtávolságot elkerülő halmazokról [2], a gömpakolások sűrűségéről [3], a kölcsönösen torzítatlan bázisok (MUB) problémájáról [4], az ortogonális Latin négyzetek problémájáról valamint Littlewood szimultán approximációs sejtéséről.     

Szükséges előismeret: mély előismeretek nem szükségesek, de a Fourier transzformáció alaptulajdonságainak ismerete hasznos. 


NUMERIKUS MÓDSZEREK SZEMINÁRIUM

A Numerikus módszerek szeminárium a Tanszéki szemináriumunkkal párhuzamosan, heti váltásban futott két évig 2008 és 2011 között. A szeminárium célja a numerikus módszereket vizsgáló és használó kutatóknak fórumot adni egymás munkájának megismerésére, kapcsolódási pontok keresésére és közös kutatási témák feltárására. A szeminárium vezetője: Horváth Róbert volt.