Karátson János

Beosztás: 
egyetemi tanár
Fokozat: 
MTA doktora
Szoba: 
H224/b
Email: 
karatson@math.bme.hu
Telefon: 
463-5129
Fogadóóra: 
Lásd az "Oktatás - Tanszéki órarend" menüpont alatt.
Önéletrajz PDF fájl

Kurzusok

Tantárgy neve Kurzus kód
Matematika szigorlat környezetmérnököknek BMETE90AX28/S1
Matematika A3 környezetmérnököknek BMETE90AX52/C00
Matematika M1c - Differenciálegyenletek BMETE90MX44/C00
Matematika M1c - Differenciálegyenletek BMETE90MX44/C0
Parciális differenciálegyenletek 2 BMETE93MM03/T0

Oktatás

Rendszeresen oktatott tárgyak:
• Matematika A3 (környezetmérnök BSc hallgatóknak)
• Parciális differenciálegyenletek 2  (matematikus MSc hallgatóknak)
• M1c Differenciálegyenletek (vegyész-, műanyag- és biomérnök MSc hallgatóknak)    

• (2015-ig: Parciális differenciálegyenletek matematika BSc hallgatóknak)

ELTÉ-ről akkreditált tárgyak:  
Elliptikus peremérték-feladatok néhány osztályának numerikus megoldási módszerei (matematikus MSc hallgatóknak)           
Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis (matematikus MSc hallgatóknak)                                                                                                                                      

Elektronikus tankönyvek:
Horváth Róbert, Izsák Ferenc, Karátson János:  Parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei, 2013.
Karátson János: Numerikus funkcionálanalízis, Typotex, 2014

Teljes állás: ELTE TTK, Matematikai Intézet, egyetemi tanár
ELTÉ-s honlap

Kutatás

Publikációk és hivatkozások:
MTMTGoogleScholar

MathSciNet profil

Google Scholar profil

• MTA köztestületi azonosító: 16434

• MTMT azonosító: 10000168
 

Kutatási területek:

Numerikus funkcionálanalízis, lineáris és nemlineáris elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei. Prekondicionált iterációs módszerek végeselemes diszkretizációkra.
Numerikus módszerek kvalitatív tulajdonságai, diszkrét maximum-elvek nemlineáris feladatokra.

Kutatócsoporti tagságok:

MTA-ELTE „Numerikus analízis és nagy hálózatok” kutatócsoport tagja;
Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása és kvalitatív vizsgálata (K 112157) OTKA-pályázat témavezetője.