Bemutatkozás

Intézetünk Analízis Tanszékét 2023. május 23-án összevonták a Differenciálegyenletek Tanszékkel Analízis és Operációkutatás Tanszék néven.
Ezek az információk a volt Analízis Tanszékre vonatkoznak.

Az Analízis Tanszék a Villamosmérnöki és Informatikai Karnak (VIK), a Vegyész- és Biomérnöki Karnak (VBK) és a Természettudományi Karnak (TTK) tart analízis jellegű órákat.

Az Analízis Tanszéken a folytonos matematika több területén folynak eredményes kutatások.

Súlyponti témák a kvantummechanika matematikai vonatkozásai (ezen belül az állapottér differenciálgeometriája, kvantum-információelmélet, véletlen mátrixok, Schrödinger-operátorok, spektrálelmélete, kvantummechanikai inverz szórás), a funkcionálanalízis (operátorelmélet, operátoralgebrák, operátor-félcsoportok), a parciális differenciálegyenletek és a numerikus analízis, a Fourier-analízis és az approximációelmélet (ezen belül többváltozós polinomok növekedési tulajdonságai, potenciálelmélet, Hermite-Fejér interpoláció). Kutatások folynak a lineáris rendszerek és a matematikai kémia (reakciókinetika) területén is.

Tanszékünk három szemináriumot gondoz: tanszéki (analízis szeminárium), alkalmazott analízis szeminárium, és a formális reakciókinetika és Mathematica szeminárium.