Optimális polinom hálók és ezek szerkesztése

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Kroó András (Analízis Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
kroo@renyi.hu
A téma kiírójának telefonszáma: 
463-2324
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

Egy adott többdimenziós halmazban vett diszkrét részhalmazt optimális polinom hálónak nevezünk, amennyiben a polinomok egyenletes normája az adott halmazon helyettesíthető a diszkrét részhalmazon vett egyenletes normával és a diszkrét halmaz minimális számú pontból áll. Ilyen hálók létezése és szerkesztésük fontos és számos alkalmazással bíró kérdés.