A pakolási lemma feltételeinek ellenőrzése

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Farkas Lóránt (Analízis tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
lfarkas@math.bme.hu
A téma kiírójának telefonszáma: 
+36205263919
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma
PhD téma

Információelméleti téma

A Csiszár-féle pakolási lemma egy olyan kritériumot határoz meg amely ha igaz akkor a kód hibájának exponese sok tekintetből optimálisnak tekinthető. Tudjuk, hogy a véletlenül generált elméleti kódok teljesítik a lemma tulajdonságait. A téma keretében az vizsgálnánk, hogy valódi kódok ezeket a kritériumokat hogyan teljesítik. Ha egy gyakorlatban használt kódról kiderülne, hogy teljesíti a lemma tulajdonságait, akkor annak messze ható elméleti következményei lehetnek. Ha a kód nem teljesíti a lemma feltételeit akkor adhat útmutatást arra, hogyan lehetne a kódot jobbá tenni. Ezt több szinten lehet vizsgálni:

TDK/Szakdolgozat: A téma hátterének megismerése, jól ismert -kis elemszámú- elméleti kódok vizsgálata (annak szempontjából, hogy teljesítik-e a lemma feltételeit).

Diplomamunka: gyakorlatban használt, de nem túl nagy elemszámú (Turbo/LDPC) kódok analízise.

PhD Téma: mai modern -nagy elemszámú- kódokra olyan statisztikai eljárás/próba kidolgozása mely ellenőrzi a fenti összefüggést. Ennek segítségével a mérnököknek olyan tesztelési eljárást tudnánk kidolgozni amely előre jelezhetné, hogy egy kód jó lesz-e milyen irányban lehetne fejleszteni.