Kvantum-információelmélet

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Mosonyi Milán (Analízis Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
milan.mosonyi@gmail.com
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

A kvantum-információelmélet napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő kutatási területe, amely érdekes problémákat vet fel a matematika, a fizika, és a számítás-tudomány legkülönbözőbb területein. A TDK/szakdolgozat/diplomamunka keretében egyebek közt a következő, a kvantum információ-elmélethez kapcsolódó, illetve a kvantum-információelmélet matematikai apparátusát használó témakörökben nyílik lehetőség kutatásra:

- Hibamentes kvantum kommunikáció, kvantum gráfok.

- Információelméleti módszerek a kvantum statisztikus fizikában, kvantum termodinamika.

- Kvantum-információelmélet végtelen dimenziós rendszerekben, operátoralgebrai megközelítés.

- Szimmetrikus kvantum állapotok, kvantum de Finetti-tételek és alkalmazásaik.

- Nemlokális játékok, Bell-egyenlőtlenségek. 

- Kvantum entrópiák és mátrix-analízis.

- Kvantum-információelméleti protokollok elemzése, információs mennyiségek operációs értelmezései.

Igény esetén egyéb, a kvantum-információelmélethez köthető témákban is van lehetőség szakdolgozat/diplomamunka írására.