Kémiai reakciók irányíthatóságának vizsgálata

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Tóth János (Analízis Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
jtothbute@gmail.com
A téma kiírójának telefonszáma: 
463-2314
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

Gyakorlati szempontból fontos feladat annak eldöntése, hogy egy reakció determinisztikus modellje, ami jellemzően egy polinomiális differenciálegyenlet-rendszer, irányítható-e, ha igen, hogyan, milyen eszközökkel, továbbá az, hogy hogyan lehet az irányítást megvalósítani, esetleg úgy, hogy közben bizonyos további feltételeket is kirovunk. Egy kis Lie-algebra, egy kis programhasználat kell hozzá.