Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak kvalitatív tulajdonságai

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Horváth Róbert (Analízis Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
rhorvath@math.bme.hu
A téma kiírójának telefonszáma: 
+3614635129
Típus: 
TDK téma
Diplomamunka téma

Valós folyamatokat modellező parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása során fontos feladat, hogy a numerikus megoldás tükrözze az eredeti folyamat karakterisztikus kvalitatív tulajdonságait. Ez úgy biztosítható, hogy a végeselemes vagy véges differenciás megoldás során megfelelően választjuk a rácsparamétert ill. az időlépést. A dolgozat célja különböző egyenletek esetén bizonyos kvalitatív tulajdonságok megvizsgálása, feltételeik megadása, ill. az eredmények számítógépes ellenőrzése.