Takács Bálint kiemelt különdíja az OTDK-n

Takács Bálint alkalmazott matematikus MSc hallgató (ELTE TTK) kiemelt különdíjban részesült az OTDK Konferencián (2017. április 10-13, Debreceni Egyetem). Dolgozatának címe: A Húsvét-sziget ökológiai összeomlásának modellezése. A dolgozat a Fizika, Földtudományok és Matematika szekció Matematika alszekciójának Alkalmazott matematika tagozatában került bemutatásra. Témavezető: Faragó István egyetemi tanár (ELTE TTK Alk. Anal. és Számításmatematika Tsz., BME MI Diffegy. Tsz.) és Horváth Róbert egyetemi docens (BME TTK, Analízis Tsz.)