A szinguláris rész mint fixpont

Időpont: 
2017. 02. 15. 16:00
Hely: 
H306
Előadó: 
Titkos Tamás (MTA Rényi Intézet)

Az előző szemináriumon felidéztem néhány klasszikus felbontási tételt, nevezetesen:
- nemnegatív véges mértékek Lebesgue felbontása
- nemnegatív korlátos végesen additív halmazfüggvények Darst felbontása
- korlátos pozitív operátorok Lebesgue-típusú felbontása (Ando tétele)
- reprezentálható pozitív funkcionálok Lebesgue-típusú felbontása (Gudder tétele)
Arról is volt szó, hogy az ezekben a felbontásokban szereplő abszolút folytonosság és szingularitás fogalmak valamilyen módon analógok, és hogy ezeket a tételeket meg lehet fogalmazni hermitikus formák segítségével.
Ezen a szemináriumon (az előzmények felelevenítése után) megmutatom, hogy hogyan lehet ezeket a tételeket egyszerre (és egy Yu. Arlinskii-től lopott ötlet segítségével elemien) bebizonyítani.
Kulcsfontosságú tény, hogy az összes korábban felsorolt struktúrában értelmesen definiálható az úgynevezett "párhuzamos összeadás" művelete. Kiderül, hogy a felbontásokban szereplő szinguláris rész megkapható egy természetesen adódó leképezés iterálásával.

Az Analízis Tanszék korábbi szemináriumainak listája.